بمان یگانه من


از گذشته نیست یادی    بادها را برده بادی

تو کجا آمدی که گفتی   به نهان دل نهفتی

نه برم ز یاد نامت   نرسد باد به بامت

مرهان مرا ز دامت     مرهان مرا ز دامت

 

من اگر زبانم آتش   من اگر زبانم آتش   .......   من اگر ترانه هایم    همه شعله های سرکش

 

داستان روزگاران تا همیشه یادگاران

تو بمان یگانه من  در ستیز رعد و باران

 

من اگر زبانم آتش   من اگر زبانم آتش   .......   من اگر ترانه هایم    همه شعله های سرکش

 

از گذشته نیست یادی    بادها را برده بادی

تو کجا آمدی که گفتی   به نهان دل نهفتی

 

نه برم ز یاد نامت   نرسد باد به بامت

مرهان مرا ز دامت     مرهان مرا ز دامت

 

داغ از مهر تو داغم    سرخ با یاد تو سرخم

آتشم من با تو آتش     سوز بشنو از دهانم

 

من اگر زبانم آتش   من اگر زبانم آتش   .......   من اگر ترانه هایم    همه شعله های سرکش

من اگر زبانم آتش   من اگر زبانم آتش   .......   من اگر ترانه هایم    همه شعله های سرکش

/ 0 نظر / 33 بازدید